Multiply関数

Multiply関数を実装。

class MultiLayer:
  def forward(self, x, y):
    self.x = x
    self.y = y
    return x * y
  def backward(self, dLda):
    dLdx = dLda * y
    dLdy = dLda * x
    return dLdx, dLdy

掛け算の関数です。
forwardはただ掛け算するだけですが、backwardの時に使うのでxとyを保存しておきます。

最終結果Lに対するxの勾配、yの勾配は、
dL/dx = dL/da x da/dx = dL/da x y
dL/dy = dL/da x da/dy = dL/da x x
なので、一つ上流の勾配であるdL/daに、xとyを対応させれば良いという事になります。

では試してみましょう。

mul = MultiLayer()
x = np.array([[1],[2]])
y = np.array([[3],[4]])
dLda = np.array([5])
print("forward = ", mul.forward(x, y))
dLdx , dLdy = mul.backward(dLda)
print("dLdx = ", dLdx)
print("dLdy = ", dLdy)

>> forward = [[3] [8]]
  dLdx = [[15] [20]]
  dLdy = [[ 5] [10]]

forwardは(1×3, 2×4) = (3, 8)ですね。
backwardは1行目が(5×3, 5×4) = (15, 20)
2行目が(5×1, 5×2) = ( 5, 10)
ですね。